Skip to main content

Вашият болничен престой

От нашия опит знаем, че основните страхове на пациентите са свързани с оскъдната информация за това, какво точно да очакват по време на болничния си престой. С цел да ви гарантираме един спокоен болничен престой, ще ви запознаем с последователността на събитията, които ви предстоят – от приема до изписването от болницата, както и с препоръки за по-бързо възстановяване.

Прием в болницата

При приемането в болницата са необходими актуални кръвни изследвания, актуална електрокардиограма (ЕКГ), рентгенова снимка на белите дробове, както и становище от лекар-интернист, че не съществуват противопоказания за предстоящата операция. Изследванията трябва да бъдат не по-стари от 14 дни преди датата на приема. В случай че някои изследвания липсват или са по-стари, ще бъдат проведени в болнични условия.

Лекар-анестезиолог ще се запознае в детайли с вашата медицинска документация и ще проведе обстоен преглед и разговор за вида на упойката и възможните рискове.

През първия ден от пребиваването ви в болницата, вашият лекар ще проведе обстоен разговор за предстоящата операция, като отново ще получите изчерпателна информация за самата оперативна интервенция и за възможните усложнения.

Операция

Всички робот-асистирани оперативни интервенции се провеждат под обща анестезия. Самата операция продължава между 1,5 и 2,5 часа. В края на операцията се поставят уретрален катетър и дрен.

Нощта след операцията

Първата нощ след операцията всички пациенти остават в отделението за активно следоперативно наблюдение. Там, под непрекъснати сестрински грижи, се контролират виталните показатели (пулс, кръвно налягане и др.) и многократно се провеждат изследвания на кръвта (газов анализ, кръвна картина и др.). Тези мерки целят своевременното откриване и предотвратяване на ранни усложнения след операцията.

Следоперативни грижи

През първия ден след операцията ще бъде отстранен дренът и ще започнат ранни мероприятия за мобилизиране.

В следващите дни опитни рехабилитатори ще се погрижат за бързото възстановяване и ще ви покажат упражнения за подсилване на мускулите на тазовото дъно. Чрез трениране на тези мускули се подпомага функцията на сфинктера на пикочния мехур и се постига по-бързо възстановяване на задържането на урина.

Преди изписването ще бъде направено заключително ехографско изследване на бъбреците и пикочния мехур.

Изписване.

Болничният престой в общия случай е с продължителност 6 дни.

Важно е да знаете: След изписването

След изписването е желателно, по възможност, да избягвате физическо натоварване, спортна активност (особено колоездене), ползване на вана, посещения на сауна или басейн в продължение на поне един месец.

В рамките на първите 30 дни след операцията е желателно ежедневно да се прави антитромбозна профилактика, чрез подкожно инжектиране на нискомолекулни хепарини. При изписването ще получите рецепта и ще бъдете обучен как сами да си поставяте инжекциите в домашни условия.

Внимание! Само за пациенти с рак на простатата

Следоперативна цистография

Само при пациенти, оперирани по повод тумор на простата, на четвъртия ден след операцията е необходимо провеждане на рентгеново изследване на пикочния мехур.

При операцията, след радикалното отстраняване на простатната жлеза, уретрата се зашива за изхода на пикочни мехур. Още по време на самата операция се контролира водопропускливостта на шевовете на това свързване. Тъканите обаче се нуждаят от време, за да зараснат. Ето защо на четвъртия ден след операцията се провежда така наречената цистография. През уретралния катетър пикочният мехур се изпълва с контрастно вещество и се правят няколко рентгенови снимки.

В случай че свръзката между уретрата и пикочния мехур е заздравяла напълно, веднага след изследването уретралният катетър може да бъде отстранен.

Leave a Reply