Skip to main content

Какво е Да Винчи сакропексия? Операцията. Следоперативни грижи.

  • По-малко болки
  • По-малка кръвозагуба
  • Дребни белези
  • Кратък болничен престой

Какво е Да Винчи сакропексия (Оперативно лечение на гениталния пролапс при жената с робот Да Винчи)?

Съвременното лечение на генитален десцензус при жената, особено в случаите когато той е свързан с чести инфекции, остатъчна урина и неконтролирано изпускане на урина, е оперативното възстановяване на анатомичното положение на органите в малкия таз. Това се постига чрез повдигане на влагалището и закрепването му посредством специална мрежичка за костите на малкия таз. Целта е да се осигури нормално функциониране на пикочния мехур, безпроблемно оттичане на урината и да се ограничат последствията от повтарящите се инфекции.

Роботът Да Винчи е сложен лапароскопски уред, който не взима самостоятелни решения, а е управляван от сертифициран хирург-уролог. Плавните движения на робота точно пресъздават движенията на ръцете на хирурга, който го управлява.

За разлика от другите хирургични инструменти, използвани при конвенционалната лапароскопска операция, микроинструментите на робота Да Винчи могат да извършват движения в една равнина до почти 360°. Това в значителна степен улеснява препарирането на тъканите, поставянето на мрежичката и последващото ѝ зашиване за костите на тазовия пръстен.

Десеткратното увеличение и 3D-картината с HD качество спомагат за лесното ориентиране в коремната кухина, прецизното извършване на оперативната интервенция, безпроблемното откриване на кървене и от най-малките съдове и своевременното предотвратяване  на усложнения.

Операцията

Операцията се извършва под обща анестезия. За всички подробности и рискове, свързани с упойката, ще бъдете допълнително информиран в личен разговор с лекар-анестезиолог.

При класическите оперативни следоперативният период се понася по-трудно от пациента, престоят в болницата е по-дълъг и общото възстановяване е по-бавно.

Сакропексията с робот Да Винчи се осъществява през пет малки разреза (между 5 и 12 мм) на коремната стена, през които в тялото на пациентката се вкарват инструментите на робота.

Фините движения на микроинструментите на робота Да Винчи, направлявани от опитен хирург-уролог, позволяват бързото възстановяване на нормалното анатомично положение на органите в малкия таз, което гарантира дълготраен ефект от операцията.

За влагалището се закрепва единият край на специална титаниева мрежичка. Другият край се фиксира за лумбалната кост.

Болничен престой

От нашия опит знаем, че основните страхове на пациентите са свързани с оскъдната информация за това, какво точно да очакват по време на болничния си престой. С цел да ви гарантираме един спокоен болничен престой, ще ви запознаем с последователността на събитията, които ви предстоят – от приема до изписването от болницата, както и с препоръки за по-бързо възстановяване.

Всички робот-асистирани оперативни интервенции се провеждат под обща анестезия. Самата операция продължава 1-2 часа. В края на операцията се поставят уретрален катетър и дрен.

Първата нощ след операцията всички пациенти остават под активно следоперативно наблюдение. Под непрекъснати сестрински грижи се контролират виталните показатели (пулс, кръвно налягане и др.) и многократно се провеждат изследвания на кръвта (газов анализ, кръвна картина). Тези мерки целят своевременното откриване и предотвратяване на ранни усложнения след операцията.

През първия ден след операцията ще бъде отстранен дренът и ще започнат ранни мероприятия за мобилизиране.

Болничният престой в общия случай е с продължителност 5 дни.

След изписването е желателно, по възможност, да избягвате физическо натоварване, спортна активност, ползване на вана, посещения на сауна или басейн в продължение на 6 седмици.

За повече информация моля попълнете следната форма за контакт

    Leave a Reply