Skip to main content

Операции чрез роботизирана хирургия


По надолу ще намерите за повечето операции които могат да се извърщат с робот Да Винчи

Простатектомия

Какво е Да Винчи простатектомия?
Операцията. Следоперативни грижи.

 • Запазване на потентността
 • По-малко болки
 • По-малка кръвозагуба
 • Дребни белези
 • Кратък болничен престой
Научи повече

Тумори на бъбрека

Какво е Да Винчи нефректомия?
Операцията. Следоперативни грижи.

 • По-малко болки
 • По-малка кръвозагуба
 • Дребни белези
 • Кратък болничен престой
Научи повече

Нефроуретеректомия

Какво е Да Винчи нефроуретеректмоия?
Операцията. Следоперативни грижи.

 • По-малко болки
 • По-малка кръвозагуба
 • Дребни белези
 • Кратък болничен престой
Научи повече

Пиелопластика

Какво е Да Винчи пиелопластика?
Операцията. Следоперативни грижи.

 • По-малко болки
 • По-малка кръвозагуба
 • Дребни белези
 • Кратък болничен престой
Научи повече

Сакропексия

Какво е Да Винчи сакропексия? Операцията. Следоперативни грижи.

 • По-малко болки
 • По-малка кръвозагуба
 • Дребни белези
 • Кратък болничен престой
Научи повече