Skip to main content

Рак на простатата (карцином на простатата, простатен тумор)

Какво е карциномът на простата, терапия, най-модерните методи за лечение

За да получите повече информация за самата операция по отстраняване на простатната жлеза, моля натиснете Да Винчи простатектомия

За връзка с нас и планиране на преглед, моля натиснете Контакти.

Какво представлява простатният карцином (рак на простатата, простатен тумор)?

 

Ракът на простатата е едно от най-честите злокачествени заболявания при мъжа. Ежегодно в Европа се диагностицират около 350.000 нови случая.

Понастоящем ракът на простатната жлеза заема второ място като причина за смърт след рака на белия дроб.

През последните 20 г. честотата на заболяването в България почти се е удвоила и представлява близо 10% от всички ракови локализации.

Скринингът на простатния карцином и редовните профилактични прегледи при лекар-уролог, както и многообразието в методите за лечение на различните форми на простатен карцином, доведоха в последните години до значително намаляване на смъртните случаи.

Признаци и симптоми:

Най-често протичането на заболяването е свързано с оплаквания, които се срещат и при доброкачественото увеличение на простатата (доброкачествена хиперплазия – ДПХ): поява на често уриниране, понякога болка при самото уриниране, изтъняване и прекъсване на струята, забавен старт на уринирането, усещане за ненапълно изпразнен пикочен мехур.

Неспецифичните симптоми затрудняват ранното откриване на заболяването, което е изключително важно за своевременното лечение и основна предпоставка за окончателното излекуване.

Диагностиката:

Всички мъже над 50 г. трябва веднъж годишно да направят профилактичен преглед при лекар-уролог.

За мъжете, които имат роднина, заболял от рак на простатата, е препоръчително да започнат ежегодната профилактика след 45-та си година.

Профилaктиката на простатните тумори включва скринингово изследване на простатно-специфичния антиген – PSA (чрез взимане на кръв) и ректално туширане (опипване на повърхността на простатата от лекар-уролог).

Допълнителни методи за изследване са трансректалната ехография (безболезнено ехографско изследване на простатата чрез вкарване на тънка ехографска сонда през ануса) и при съмнение за наличие на карцином – ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

При подозрителни данни от ректалното туширане и PSA, трябва да се пристъпи към пункционна биопсия. Тя е рутинно изследване, при което се взимат проби от различни части на простатната жлеза с цел изследването им под микроскоп.

Най-съвременният метод за биопсия включва наслагването на ехографски образ и този от предварително направено магнитно-резонансно изследване, с цел взимането на  проби от най-съмнителните участъци. Това намалява възможността за фалшиво отрицателни резултати. Този метод се нарича фузионна биопсия.

Рак на простатата!…Какво да правим?

Ако при вас е диагностициран тумор на простатната жлеза, вие сте изправен пред трудния избор на подходящо лечение.

Може да разчитате на нас, че ще ви консултираме за всички възможни методи за лечение и ще ви помогнем да изберете най-подходящия за вас.

Диагнозата рак на простатата се поставя само въз основа на хистологично изследване, материала за което се взима чрез биопсия. След детайлно изследване на взетите проби лекар-патолог определя степента на агресивност на туморните клетки. Показател за тази агресивност е така нареченият сбор по Глисън (Gleason Score). Той варира между 6 и 10. Колкото по-висок е този сбор, толкова по-опасен и бързо развиващ се е туморът на простатата. Ето защо Gleason Score е решаващ фактор при определяне на метода на лечение.

В зависимост от агресивността на туморните клетки, както и от стойностите на PSA, е възможно да се наложи провеждането на допълнителни изследвания (компютърна томография-скенер, ядрено-магнитна резонансна томография – ЯМР или костна сцинтиграфия).

Най-подходящото лечение може да бъде избрано едва след получаване на една пълна картина за заболяването – вид, агресивност и локализация.

Когато, чрез биопсия, е доказан тумор на простатата, но допълнителните изследвания показват, че той е ограничен само в самата жлеза и не е метастазирал, тогава радикалната операция по отстраняване на простата е един от възможните методи за лечение и се отличава с голяма преживяемост.

Разширяването на медицинските познания, както и усъвършенстването на медицинската апаратура за диагностика и лечение, позволяват окончателно излекуване на заболяването в случаите, когато то е открито навреме в ранен стадий.

Лечение

Ракът на простатата, открит в ранен стадий, е лечим.

Съществуват множество методи за лечение.

В неоперативното лечение, чиято цел е да се спре развитието на раковия процес, се включват хормоналната терапия и лъчелечението, като последното може да бъде направено на самия орган или на разсейките.

Само оперативното отстраняване на простатата, семенните мехурчета и регионалните лимфни възли гарантира окончателното премахване на туморните клетки от тялото.

В миналото оперативното лечение на простния карцином се е извършвало през големи коремни разрези. С въвеждането и развитието на лапароскопските минимално-инвазивни методи, премахването на заболелия орган се извършва през малки дупки на коремната стена.

Модерни методи за лечение

Безкръвната операция на простатата (простатектомия) с робот Да Винчи е най-модерният метод за оперативно лечение.

Хирургическата система Да Винчи е роботизирана хирургическа система, създадена от американската компания Intuitive Surgical. Одобрена  от Администрацията по храните и лекарствата (FDA) през 2000 г., тя е предназначена да улесни сложната хирургия като използва минимално инвазивен подход и се контролира от хирург чрез пулт за управление – конзола.

Системата Да Винчи винаги изисква човешки оператор и включва множество функции за безопасност, предназначени да сведат до минимум възможностите за човешка грешка.

Тя е разработена, за да подобри конвенционалната лапароскопия, при която хирургът работи, докато стои прав, използвайки ръчно държани инструменти с дълга дръжка, които могат да се движат само в една равнина.

Дизайнът на Да Винчи позволява на хирурга да работи в седнало положение на конзолата, като инструментите и камерата на робота се движат в синхрон с ръцете.

Да Винчи предоставя на хирурга превъзходна визуализация на оперирания орган, възможност за висока сръчност, по-голяма точност и ергономичен комфорт. Хирургичната система прави възможно извършването на  минимално инвазивни процедури, включващи сложна дисекция или реконструкция.

За пациента процедурата с Да Винчи може да предложи всички потенциални ползи от минимално инвазивна /проникваща/ процедура, включващи по-малко болка, по-малко загуба на кръв и по-малка нужда от кръвопреливания.

През месец юли 2016 г., в списание “Journal of Urology” се появи статия от Майкъл Кох, от Медицинския университет на Индиана (Indiana University School of Medicine) със заглавие „Робот-асистирана срещу отворена простатектомия: край на противоречията“.

Това проучване доказва превъзходството в резултатите на операциите, извършвани с робота Да Винчи, в сравнение с отворените или конвенционалните лапароскопски хирургични методи и бележи нова ера в лечението на пациенти с локализиран карцином на простатната жлеза.

Робот-асистираната хирургия революционизира оперативната техника и отвори нови неподозирани възможности за радикално лечение, както пред лекарите, така и пред техните пациентите.

Leave a Reply