Skip to main content

Какво е Да Винчи пиелопластика? Операцията. Следоперативни грижи.

  • По-малко болки
  • По-малка кръвозагуба
  • Дребни белези
  • Кратък болничен престой

Какво е Да Винчи пиелопластика (отстраняване на стеснение на бъбречното легенче с робот Да Винчи)?

Стеснението на бъбречното легенче най-често е вродено заболяване, дължащо се на атипично разположение на бъбречен кръвоносен съд. Проявата на симптомите може да настъпи във всяка възраст.

При наличие на намаляване на бъбречната функция, рецидивиращи инфекции и неподдаващи се на терапия болки е необходимо пристъпването към оперативно лечение (пиелопластика).

Целта на операцията е да осигури безпроблемно оттичане на урината и да ограничи последствията от увреждане на бъбречните клетки.

Роботът Да Винчи е сложен лапароскопски уред, който не взима самостоятелни решения, а е управляван от сертифициран хирург-уролог. Плавните движения на робота точно пресъздават движенията на ръцете на хирурга, който го управлява.

За разлика от другите хирургични инструменти, използвани при конвенционалната лапароскопска операция, микроинструментите на робота Да Винчи могат да извършват движения в една равнина до почти 360°. Това в значителна степен улеснява препарирането на тъканите и последващото им зашиване.

Десеткратното увеличение и 3D-картината с HD качество спомагат за прецизното извършване на оперативната интервенция, лесното ориентиране в коремната кухина, безпроблемното откриване на кървене и от най-малките съдове и своевременното предотвратяване  на усложнения.

Тези свойства на робота в голяма степен подпомагат и улесняват фината работа по отстраняване на стеснението на бъбречното легенче и зашиването на уретера на ново място, което да гарантира безпроблемно оттичане на урината (пластика на Anderson-Hynes).

Операцията

Операцията се извършва под обща анестезия. За всички подробности и рискове, свързани с упойката, ще бъдете допълнително информиран в личен разговор с лекар-анестезиолог.

Пиелопластиката с робот Да Винчи се осъществява през пет малки разреза (между 5 и 12 мм) на коремната стена, през които в тялото на пациента се вкарват инструментите на робота.

С помощта на микроинструментите на робота се отпрепарира стеснения участък, който се изрязва и след това целостта на горните пикочни пътища се възстановява с резорбируеми конци.

За да се ускорят процесите на заздравяване на тъканите и да се намали налягането в бъбречното легенче, по време на операцията в горните пикочни пътища се поставя силиконова тръбичка (уретерен стент тип DJ). Този стент се отстранява чрез кратка ендоскопска манипулация 4 седмици след операцията.

Болничен престой

От нашия опит знаем, че основните страхове на пациентите са свързани с оскъдната информация за това, какво точно да очакват по време на болничния си престой. С цел да ви гарантираме един спокоен болничен престой, ще ви запознаем с последователността на събитията, които ви предстоят – от приема до изписването от болницата, както и с препоръки за по-бързо възстановяване.

Всички робот-асистирани оперативни интервенции се провеждат под обща анестезия. Самата операция продължава между 1,5 и 2,5 часа. В края на операцията се поставят уретрален катетър и дрен.

Първата нощ след операцията всички пациенти остават под активно следоперативно наблюдение. Под непрекъснати сестрински грижи се контролират виталните показатели (пулс, кръвно налягане и др.) и многократно се провеждат изследвания на кръвта (газов анализ, кръвна картина). Тези мерки целят своевременното откриване и предотвратяване на ранни усложнения след операцията.

През първия ден след операцията ще бъде отстранен дренът и ще започнат ранни мероприятия за мобилизиране.

Пълното и бързо възстановяване на херметичността на горните пикочни пътища налага уретралния катетър да бъде свален едва седмица след операцията.

Боничният престой в общия случай е с продължителност 7 дни.

След изписването е желателно, по възможност, да избягвате физическо натоварване, спортна активност , ползване на вана, посещения на сауна или басейн в продължение на поне един месец.

Добре е пациентите да помнят, че в тялото им е поставен уретерен стент, който трябва да бъде отстранен 4 седмици след операцията.

За повече информация моля попълнете следната форма за контакт

    Leave a Reply