Какво е Да Винчи нефректомия? Операцията. Следоперативни грижи.

  • По-малко болки
  • По-малка кръвозагуба
  • Дребни белези
  • Кратък болничен престой

Какво е Да Винчи нефректомия (отстраняване на целия бъбрек или на част от него с робот Да Винчи)?

С понятието нефректомия се означава пълното оперативно премахване на бъбрек. Частична или парциална нефректомия е изрязване само на част от бъбрека и запазване на бъбречната функция.

Пълното оперативно отстраняване на органа се налага при напреднал туморен процес, при нефункциониращ бъбрек или при по-малък тумор, който е разположен в областта на бъбречните съдове и чието отстраняване би довело до увреждане на кръвотока в бъбрека и загуба на бъбречната функция.

В миналото операциите на бъбрека са били извършвани през големи кожни разрези, свързани с голяма кръвозагуба, увеличен риск от следоперативни усложнения и бавно възстановяване.

В наши дни, с усъвършенстването на методите за диагностика и лечение, все по-често се прибягва до отстраняване само на туморната тъкан и запазване на бъбречната функция. Водещ в лечението винаги е принципът за максимална онкологична сигурност, т.е. туморът трябва да бъде отстранен напълно и в здраво.

Развитието на минималноинвазивната лапароскопска хирургия даде възможност на хирурзите-уролози сравнително сигурно и безопасно да отстраняват дори по-големи тумори през малки кожни разрези. По този начин се осъществява органосъхраняваща операция и се гарантира нормалното функциониране на бъбрека след операцията.

Хирургическата система Да Винчи е роботизирана хирургическа система, създадена от американската компания Intuitive Surgical. Одобрена  от Администрацията по храните и лекарствата (FDA) през 2000 г., тя е предназначена да улесни сложната хирургия, като използва минимално инвазивен подход и се контролира от хирург чрез конзола.

Да Винчи не може по никакъв начин да функционира самостоятелно, тъй като тя не е проектирана като автономна система и няма софтуер за взимане на решения. Вместо това тя разчита на човешки оператор за всички входни данни. Всички операции, включително визуални и моторни функции, се извършват чрез отдалечено взаимодействие човек-компютър.

За разлика от другите хирургични инструменти, използвани при конвенционалната лапароскопска операция, микроинструментите на робота da Vinci могат да извършват движения в една равнина до почти 360°. Това в значителна степен улеснява препарирането на тъканите и последващото им зашиване.

Десеткратното увеличение и 3D-картината с HD качество спомагат за прецизното извършване на оперативната интервенция, лесното ориентиране в коремната кухина, безпроблемното откриване на кървене и от най-малките съдове и своевременното предотвратяване  на усложнения.

Операцията

Операцията се извършва в обща анестезия. За всички подробности и рискове, свързани с упойката, ще бъдете допълнително информиран в личен разговор с лекар-анестезиолог.

Самата операция продължава между 1,5 и 2,5 часа. В края на операцията се поставят уретрален катетър и дрен.

С помощта на специална тънка игла (игла на Верес) в коремната кухина на пациента се вкарва газ. Така се създава изкуствено пространство, в което през пет малки разреза на кожата, с размери от 5 до 12 мм, в тялото на пациента се вкарват инструментите на робота (специални ножици, пинсети и всякакъв медицински инструментариум, необходим Болничен престойза операцията) и специалната 3D камера.

Хирургичната система е предназначена за безпроблемно възпроизвеждане на движението на ръцете на хирурга с върховете на микроинструментите, а не да взема решения или да се движи без контрол от хирурга.

Системата Да Винчи винаги изисква човешки оператор и включва множество функции за безопасност, предназначени да сведат до минимум възможностите за човешка грешка.

Да Винчи предоставя на хирурга превъзходна визуализация на оперирания орган, висока сръчност, по-голяма точност и ергономичен комфорт. Хирургичната система прави възможно  извършването на минимално инвазивни процедури, включващи сложна дисекция или реконструкция.

За пациента процедурата с Да Винчи може да предложи всички потенциални ползи от минимално инвазивна процедура, включващи по-малко болка, по-малко загуба на кръв и по-малка нужда от кръвопреливания, по-бързо възстановяване, максимална онкологична сигурност и запазване на бъбречната функция в случаите, когато това е възможно.

Болничен престой

От нашия опит знаем, че основните страхове на пациентите са свързани с оскъдната информация за това, какво точно да очакват по време на болничния си престой. С цел да ви гарантираме един спокоен болничен престой, ще ви запознаем с последователността на събитията, които ви предстоят – от приема до изписването от болницата, както и с препоръки за по-бързо възстановяване.

Първата нощ след операцията всички пациенти остават под активно следоперативно наблюдение. Под непрекъснати сестрински грижи се контролират виталните показатели (пулс, кръвно налягане и др.) и многократно се провеждат изследвания на кръвта (газов анализ, кръвна картина). Тези мерки целят своевременното откриване и предотвратяване на ранни усложнения след операцията.

Болничният престой в общия случай е с продължителност 6 дни.

След изписването е желателно, по възможност, да избягвате физическо натоварване, спортна активност, ползване на вана, посещения на сауна или басейн в продължение на поне един месец.

За повече информация моля попълнете следната форма за контакт

Leave a Reply