Skip to main content

Какво е туморът на бъбрека, терапия, най-модерните методи за лечение

За да получите повече информация за самата операция по отстраняване на бъбрека или на част от него, моля натиснете ДаВинчи нефректомия

За връзка с нас и планиране на преглед, моля натиснете Контакти.

Какво представлява бъбречният карцином (рак на бъбрека, бъбречен тумор)?

Бъбречните тумори биват доброкачествени и злокачествени, като последните преобладават и представляват 80-85% от всички тумори на бъбрека.

Бъбречноклетъчният карцином, произлиза от клетките, които изграждат паренхима на бъбрека и произвеждат урина, и е най-честото злокачествено заболяване на бъбрека. Честотата му варира и е около 8-12 нови случая на 100 000 души, като при мъжете се среща 1,5 пъти по-често, отколкото при жените.

Признаци и симптоми:

Туморите на бъбрека нямат характерни симптоми в ранните стадии на заболяването.

Нарастващата честота на новооткритите тумори в ранни стадии се дължи на все по-честото използване на образни изследвания (ехография, компютърна томография) в рутинната лекарска практика. Зачестяват случаите на случайно открити, безсимптомни тумори на бъбрека.

Тъпи болки в кръста и/или наличие на кръв в урината са по-късни прояви на заболяването.

Ако туморът не бъде отстранен навреме, той може да нарастне и да обхване съседни органи (напр. надбъбрек, черен дроб, големите кръвоносни съдове – долна празна вена). В много напреднали стадии туморни емболии могат да стигнат чак до предсърдието на сърцето.

Диагностиката:

Неспецифичните симптоми затрудняват ранното откриване на заболяването, което е изключително важно за своевременното лечение и основна предпоставка за окончателното излекуване.

Най-често заболяването се открива при рутинно ехографско изследване.

При съмнение за туморно заболяване се прилагат и други образни изследвания с по-голяма информативна стойност, като комютърна томография (скенер с контраст), ядрено магнитен резонанс (ЯМР), бъбречна аретериография.

В много редки случай, когато образните изследвания не са категорични, за поставяне на окончателна диагноза се налага и взимане на тъканна проба (биопсия) чрез тънка игла под компютърно-томографски контрол.

Тумор на бъбрека!…Какво да правим?

Ако при вас е диагностициран тумор на бъбрека, вие сте изправен пред избор на подходящо лечение.

Трайното излекуване е възможно в ранните етапи на заболяването, чрез оперативно отстраняване на туморната тъкан или на целия орган.

Може да разчитате на нас, че ще ви консултираме за всички възможни методи за лечение и ще ви помогнем да изберете най-подходящия за вас.

В зависимост от размера на тумора, неговото разположение и стадия на заболяването оперативните интервенции варират в широки граници.

В миналото туморите на бъбрека са били отстранявани през големи разрези на коремната стена, свързани със значителна травматичност, бавно възстановяване и риск от множество следоперативни усложнения.

Лечение

Съвременното лечение на туморите на бъбрека, към които се числят операциите с робот Да Винчи, се извършват минималноинвазивно, чрез въвеждането през малки разрези в човешкото тяло на инструменти, с чиято помощ хирурзите-уролози отстраняват само туморната тъкан, като запазват здравата, функционираща част от бъбрека. Такива органосъхраняващи операции са възможни в ранните стадии на заболяването.

При напреднали тумори, микроинвазивната урологична интервенция с робот Да Винчи е възможна, но се стига до отстраняване на целия орган.

Най-подходящият подход може да бъде избран едва след получаване на една пълна картина за заболяването – вид, агресивност и локализация.

Разширяването на медицинските познания, както и усъвършенстването на медицинската апаратура за диагностика и лечение, позволяват окончателно излекуване на заболяването и запазване на бъбречната функция в случаите, когато туморът е открит навреме и в ранен стадий.

За да научите повече за отстраняване на бъбрека или на част от бъбрека прочетете нашата статия за нефректомия чрез робот ДаВинчи

Leave a Reply