Skip to main content

Какво е Да Винчи нефроуретеректмоия? Операцията. Следоперативни грижи.

  • По-малко болки
  • По-малка кръвозагуба
  • Дребни белези
  • Кратък болничен престой

Какво е Да Винчи нефроуретеректомия (отстраняване на бъбрека, заедно с уретера и маншет от пикочния мехур с робот Да Винчи)?

Нефроуретеректомията с робот Да Винчи е операция за отстраняване на бъбрека, заедно с уретера и част от пикочния мехур при пациенти с доказан преходноклетъчен карцином на горните пикочни пътища.

Независимо от размера и локализацията на тумора, този вид раково заболяване показва вискока степен на рецидив и налага радикален подход, който включва пълното отстраняване на заболелия орган.

В много редки случаи, при млади хора или хора с единствен бъбрек, когато туморът е разположен в уретера близост до пикочния мехур и образните изследвания не откриват други огнища на заболяването, е възможен органосъхраняващ подход. В тези случаи се изрязва само тази част от уретера, в която се намира туморът, като по този начин се запазва бъбрека. След операцията уретерът е по-къс, което налага имплантирането му в пикочния мехур на друго място.

За разлика от миналото, когато операцията протичаше в два етапа с големи разрези по коремната стена и два оперативни белега (в подребрието и по предната коремна стена), съвременният подход на лечение и последните модели на робота Да Винчи  позволяват едноетапно отстраняване на заболелия орган през малки отвори (до макс. 12 мм). В края на операцията един от тези отвори се разширява и през него се изважда бъбрека, заедно с уретера и част от пикочния мехур. Оперативният белег в края на интервенцията не е по-голям от стандартен белег след операция за отстраняване на апендикс.

За разлика от другите хирургични инструменти, използвани при конвенционалната лапароскопска операция, микроинструментите на робота da Vinci могат да извършват движения в една равнина до почти 360°. Това в значителна степен улеснява препарирането на тъканите и последващото им зашиване.

Десеткратното увеличение и 3D-картината с HD качество спомагат за прецизното извършване на оперативната интервенция, лесното ориентиране в коремната кухина, безпроблемното откриване на кървене дори от най-малките съдове и своевременното предотвратяване  на усложнения.

Операцията

Всички робот-асистирани оперативни интервенции се провеждат под обща анестезия. Самата операция продължава между 1,5 и 2,5 часа. В края на операцията се поставят уретрален катетър и дрен.

С помощта на специална тънка игла (игла на Верес) в коремната кухина на пациента се вкарва газ. Така се създава изкуствено пространство, в което през шест малки разреза на кожата, с размери от 5 до 12 мм, в тялото на пациента се вкарват инструментите на робота и специалната 3D камера.

Свободата на инструментите, която осигурява роботът Да Винчи, както и свойствата на камерата – десеткратно увеличение на 3D-изображението с HD качество, позволяват на хирурга-уролог да отстрани бъбрека, заедно с уретера и част от пикочния мехур  (мехурен маншет), при висока степен на сигурност и ниска честота на усложненията.

Плавните движения на робота точно пресъздават движенията на ръцете на хирурга, който го управлява. Това улеснява една от основните цели на операцията: отстраняване на част от мехура и последващото възстановяване на целостта му при запазване на херметичността.

Болничен престой

От нашия опит знаем, че основните страхове на пациентите са свързани с оскъдната информация за това, какво точно да очакват по време на болничния си престой. С цел да ви гарантираме един спокоен болничен престой, ще ви запознаем с последователността на събитията, които ви предстоят – от приема до изписването от болницата, както и с препоръки за по-бързо възстановяване.

Първата нощ след операцията всички пациенти остават под активно следоперативно наблюдение. Под непрекъснати сестрински грижи се контролират виталните показатели (пулс, кръвно налягане и др.) и многократно се провеждат изследвания на кръвта (газов анализ, кръвна картина). Тези мерки целят своевременното откриване и предотвратяване на ранни усложнения след операцията.

През първия ден след операцията ще бъде отстранен дренът и ще започнат ранни мероприятия за мобилизиране.

На петия ден след операцията е необходимо провеждане на рентгеново изследване на пикочния мехур.

След отстраняването на част от пикочния мехур, стената му се зашива двуслойно.  Още по време на самата операция се контролира водопропускливостта на шевовете. Тъканите, обаче, се нуждаят от време, за да зараснат. На петия ден след операцията се провежда рентгеново изследване, наречено цистография. През уретралния катетър пикочният мехур се изпълва с контрастно вещество и се правят няколко рентгенови снимки.

В случай че дефектът в мехурната стена е заздравял напълно, веднага след изследването уретралният катетър може да бъде отстранен.

Болничният престой в общия случай е с продължителност 7 дни.

След изписването е желателно, по възможност, да избягвате физическо натоварване, спортна активност, ползване на вана, посещения на сауна или басейн в продължение на поне един месец.

За повече информация моля попълнете следната форма за контакт

    Leave a Reply